تفسیر و توضیح مطالب مختلف در حوزه موسیقی در قالب فایل صوتی و به تفکیک عنوان در ذیل آورده شده است:

1.مقدمات صدا برداری(28/5/1398)

.

2.سیستم آموزش موسیقی در آلمان(5/6/1398)

.

3.رنسانس در موسیقی(9/6/1398)

 .

4.دایرة المعارف موسیقی(14/6/1398)

 .

5.پالایش صوتی1(23/6/1398)

 .

6.پالایش صوتی2(30/6/1398)

 .

7.موسیقی فیلم محزون(3/7/1398)

 .

8.تک قطعه یا آلبوم؟(6/7/1398)

 .

9.ویولن و موسیقی الکترونیک(8/7/1398)

 .

10.سیم در سازهای زهی(14/7/1398)

 .

11.شاخص های کلاسیک(17/7/1398)

 .

12.آشنایی با کلاسیک(20/7/1398)

 .

13.چگونه موسیقی کلاسیک بشنویم(27/7/1398)

 .

14.تاریخ دوره باروک1(29/7/1398)

 .

15.کوک(1/8/1398)

 .

16.یادگیری موسیقی با نت یا گوش(9/8/1398)

 .

17.آثار موسیقی کلاسیک اروپا(12/8/1398)

 .

18.تاریخ دوره باروک2(18/8/1398)

 .

19.ملودی های ماندگار موسیقی کلاسیک اروپا(25/8/1398)

.

20.ویوالدی(27/8/1398)

.

21.سرعت در موسیقی(2/9/1398)

.

22.موسیقی کلاسیک ایرانی(5/9/1398)

.

23.آهنگسازی و ملودی سازی(9/9/1398)

.

24.باخ(14/9/1398)

.

25.تمرینات نوازندگان حرفه ای(16/9/1398)

.

26.ساخت تار1(18/9/1398)

.

27.الزامات پژوهش(20/9/1398)

.

28ساخت تار2(24/9/1398)

.

29.پرکاشن1(28/9/1398)

.

30.پرکاشن2(1/10/1398)

.

31.نغمه های کلاسیک(3/10/1398)

.

32.نشانه شناسی موسیقی(5/10/1398)

.

33.بداهه نوازی و بداهه گویی(7/10/1398)

.

34.استاد موسیقی(9/10/1398)

.

35.ترمینولوژی در موسیقی(10/10/1398)

.

36.فناوری صوت1(19/10/1398)

.

37.فناوری صوت2(21/10/1398)

.

38.ابزار تولید موسیقی الکترونیک(29/10/1398)

.

39.شنیدن در موسیقی(1/11/1398)

.

40.گیتار باس(5/11/1398)

 .

41.انتخاب در موسیقی(9/11/1398)

.

42.گیتار الکتریک(10/11/1398)

.

43.دوره موسیقی کلاسیک(12/11/1398)

 .

44.ساخت عود1(14/11/1398)

 .

45.ساخت عود2(15/11/1398)

.

46.موسیقی فیوژن ایرانی در اروپا(19/11/1398)

.

47.جشنواره1(24/11/1398)

.

48.جشنواره2(25/11/1398)

.

49.جشنواره3(28/11/1398)

.

50.جشنواره4(30/11/1398)

.

51.ساخت موسیقی فیوژن(4/12/1398)

.

52.هایدن(6/12/1398)

.

53.مبانی موسیقی(10/12/1398)

.

54.موتزارت(12/12/1398)

.

55.موسیقی در ایران کهن(17/12/1398)

.

56.موسیقی ایران در زمان آریایی ها(19/12/1398)

.

57.موسیقی عباسیان تا تیموری(24/12/1398)

.

58.مقالات شونبرگ(26/12/1398)