تشخیص ادوات موسیقی با کمک مدارهای الکترونیکی

یکی از علایق من در طول کار با سیستم های دیجیتال تشخیص هوشمند آلات موسیقی با کمک مدارهای الکتریکی بوده است. مشکل اصلی در این مسیر تداخل فرکانس های مختلف با یکدیگر در یک بازه مشخص است. مدار مورد نظر بایستی قابلیت فیلترینگ هارمونیکهای اضافی را ابتدا با تشخیص زوج یا فرد بودن سپس شماره هارمونیک برای حذف داشته باشد بهترین روش،

مبدل LP

LP مبدل برای شنیدن صفحات ال پی به صورت صحیح در سیستم های الکترونیکی امروزی نیازمند استفاده از مدار تبدیل هستیم. مدار مشابه را در امپ های قدیمی میتوان دید اما در سیستم های سینمای خانگی امروزی یا امپ های مدرن وجود ندارد. همچنین اگر شما علاقه مند به گوش کردن صفحات قدیمی روی کامپیوتر یا پلیرهای جدید باشید میبایستی ابتدا آنها را با مداری خاص به فرمت قابل پخش با کیفیتی مورد قبول تبدیل کنید.